Powerbeton

POWERBETON – SPECJALISTYCZNA ZAPRAWA KLEJĄCA DO PŁYTEK BETONOWYCH

Zaprawa klejąca POWERBETON jest fabrycznie przygotowaną suchą mieszanką spoiwa mineralnego i organicznego, wypełniaczy mineralnych oraz domieszek modyfikujących. Po zarobieniu wodą tworzy jednorodną masę klejącą do nakładania cienkowarstwowego. Zapewnia szybkie uzyskanie dużej przyczepności i wytrzymałości wstępnej. Po stwardnieniu wodo- i mrozoodporna. Zaprawa przeznaczona jest do przyklejania płytek betonowych STONES, płytek ceramicznych ściennych i podłogowych (glazury i terakoty), wewnątrz i na zewnątrz pomieszczeń. Podłożami mogą być: betony zwykłe, betony na kruszywie lekkim, betony komórkowe, tynki cementowe i cementowo-wapienne, nośne tynki wapienne, tynki gipsowe, płyty gipsowo-kartonowe i gipsowo-włóknowe.

PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA:

Wszystkie podłoża powinny być właściwie wysezonowane, mieć odpowiednią nośność, stałą i jednorodną strukturę oraz być równe i oczyszczone z kurzu, tłuszczów, smarów, środków antyadhezyjnych, resztek farb itp. Zaprawy i powłoki niestabilne, o niedostatecznej przyczepności należy usunąć. Wewnętrzne podłoża betonowe muszą mieć co najmniej 3 miesiące, tynki oraz cementowe jastrychy co najmniej 4 tygodnie. Jastrychy anhydrytowe należy przeszlifować i odkurzyć. Nierówności podłoża należy zniwelować przy użyciu zaprawy wyrównująco-szpachlowej. Podłoża silnie i nierównomiernie nasiąkliwe (np. betony komórkowe, płyty gipsowo-kartonowe) oraz podłoża pylące należy zagruntować środkiem do gruntowania STONES G-5.

PRZYGOTOWANIE PRODUKTU:

Suchą mieszankę należy wsypywać stopniowo do pojemnika zawierającego odpowiednią ilość czystej i chłodnej wody (3,5l na 15kg zaprawy), mieszając mechanicznie za pomocą wolnoobrotowego mieszadła, aż do uzyskania jednorodnej, pozbawionej grudek masy. Odstawić na 5 minut i ponownie dokładnie wymieszać. W przypadku potrzeby wykorzystania części opakowania, całą suchą mieszankę należy starannie wymieszać, gdyż w czasie transportu mogło nastąpić rozdzielenie składników. Stwardniałej masy nie rozrabiać wodą, ani nie mieszać ze świeżym materiałem.

SPOSÓB STOSOWANIA:

Przygotowaną zaprawę rozprowadzić pacą stalową cienką warstwą. Następnie należy nanieść grubszą warstwę zaprawy i przeciągnąć ją ząbkowaną krawędzią pacy, prowadzonej pod kątem 45-60° do podłoża. Wielkość powierzchni pokrytej zaprawą powinna być dostosowana do możliwości ułożenia płytek, aby nie został przekroczony czas otwartego schnięcia zaprawy klejącej. Można go kontrolować dotykając zaprawy palcem; jeżeli zaprawa do niego już nie przylega, to czas otwartego schnięcia został przekroczony i zaprawę  taką należy usunąć z podłoża i nanieść nową. Płytki przykleja się w sposób podany na opakowaniu płytek. Nie należy moczyć płytek przed przyklejeniem! Płytki dociskać równomiernie, aby zaprawa klejąca przylegała do całej powierzchni płytki. Zaprawę klejącą należy nanosić także na całą powierzchnię odwrotnej strony płytki, cienką warstwą o równej grubości, pokrywającą wszystkie wyprofilowania. Szerokość spoin zależy od rodzaju płytek. Przed twardnieniem zaprawy należy wydrapać ze spoin jej ewentualne pozostałości. Elewacje narażone na oddziaływanie opadów atmosferycznych, należy do czasu impregnacji i ewentualnego spoinowania chronić przed działaniem deszczu. Produkt po zarobieniu wodą daje odczyn alkaliczny. Należy unikać kontaktu ze skórą oraz chronić oczy. W przypadku kontaktu z oczami, przemyć je obficie czystą wodą i zasięgnąć porady lekarza.

INFORMACJE DODATKOWE:

–  Skład: cement portlandzki, spoiwo polimerowe, wypełniacze mineralne, domieszki organiczne
–  Gęstość nasypowa suchej mieszanki: 1,36 kg/dm3
–  Wielkość zębów pacy: od 3 do 10 mm
–  Maksymalna grubość warstwy zaprawy: 5 mm
–  Czas przydatności do użycia po zarobieniu wodą: do 2 godzin (w temperaturze otoczenia +20°C i  wilgotności powietrza 50%).
– Czas otwartego schnięcia: >30 minut
– Czas korekty: 10 minut
– Możliwość spoinowania: po 48 godzinach
– Czas przechowywania: W miejscach suchych i w nieuszkodzonym opakowaniu, maksymalnie 12 miesięcy od daty produkcji
– Średnie zużycie kleju: do 5 m2 z opakowania.

  • Na zewnątrz