Instrukcja montażu:

Płytki i narożniki produkowane na bazie betonu do stosowania wewnątrz i na zewnątrz pomieszczeń. Różnice w wymiarach i kolorach wynikają z charakteru produkcji i dodają wyklejonej powierzchni naturalnego wyglądu. Towar należy sprawdzić przed położeniem. Zalecamy jednorazowy zakup płytek z jednej partii produkcyjnej w celu uniknięcia różnicy w odcieniach płytek. Producent w roszczeniach klientów nie uwzględnia różnicy w kolorach do kupionych po czasie materiałów.
Płytki należy kleić na czystą, suchą i równą powierzchnię, podłoże musi być stabilne i przenosić obciążenia płytek. Należy zastosować klej firmy STONES: K-15 lub E-7 (szczegółowa instrukcja klejenia na opakowaniu kleju), które gwarantują trwałość montażu płytek. Klejenie innymi klejami wyłącznie na odpowiedzialność klienta. Klejoną powierzchnię należy zagruntować środkiem do gruntowania firmy STONES: G-5. Płytki należy dobierać z kilku kartonów jednocześnie w celu jednolitego rozmieszczenia odcienia. Temperatura otoczenia w trakcie klejenia i 48 godzin po klejeniu, nie powinna być niższa niż 5° C i wyższa niż 25° C. Nie wolno kleić przy zbyt dużym wietrze, podczas opadów atmosferycznych i przy bezpośrednim nasłonecznieniu klejonej powierzchni.

 

Montaż:

Przed klejeniem należy wyznaczyć poziom pierwszego rzędu płytek oraz usunąć wszelkie zanieczyszczenia z tylnej części płytki. Klej należy nanosić zgodnie z instrukcją na opakowaniu kleju. Płytki należy docinać za pomocą szlifierki z tarczą diamentową do kamienia (na sucho). W przypadku montażu płytek wymagających fugowania, po związaniu kleju należy je fugować, niebrudzącą zaprawą do spoinowania F-15 firmy STONES (instrukcja fugowania na opakowaniach zaprawy do spoinowania F-15 firmy STONES). W przypadku montażu płytek z gotową fugą, należy układać płytki fugą do góry.

Po zakończeniu prac, wyklejoną powierzchnię należy zaimpregnować środkiem S-2 firmy STONES, ułatwiającym utrzymanie czystości. Płytki należy zaimpregnować najlepiej po 14 dniach od zakończenia prac montażowych. Firma nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowy montaż płytek. Reklamacje dotyczące rozmiarów i kolorów po montażu nie są uwzględniane.