Adres firmy:

Stones
ul. Dworcowa 8
46-025 Jełowa

tel: +48 77 421 12 24
fax: +48 77 469 84 18

NIP 991-00-76-849
REGON 532411814

KRS 0000174827
Sąd Rejonowy w Opolu
VIII Wydział Gosp.
Kapitał Zakładowy 465.000 zł