REGION PRZEDSTAWICIEL KONTAKT
dolnośląskie Piotr Polak +48 662 135 136, woj.dolnoslaskie@stones.com.pl
kujawsko-pomorskie Marcin Szymczak +48 668 552 936, woj.kujawsko-pomorskie@stones.com.pl
lubelskie Mariusz Góra +48 668 197 634, woj.lubelskie@stones.com.pl
lubuskie Arkadiusz Więcław +48 668 851 831, woj.lubuskie@stones.com.pl
łódzkie Adam Jagodziński +48 795 554 092, woj.lodzkie@stones.com.pl
małopolskie Tomasz Oliński +48 734 104 657, woj.malopolskie@stones.com.pl
mazowieckie Wojciech Karolak +48 668 552 914, woj.mazowieckie@stones.com.pl
opolskie Piotr Polak +48 662 135 136, woj.opolskie@stones.com.pl
podkarpackie Mariusz Góra +48 668 197 634, woj.podkarpackie@stones.com.pl
podlaskie Mariusz Roszkowski +48 608 479 429, woj.podlaskie@stones.com.pl
pomorskie Marcin Szymczak +48 668 552 936, woj.pomorskie@stones.com.pl
śląskie Roman Ciechanowski +48 734 105 780, woj.slaskie@stones.com.pl
świętokrzyskie Adam Jagodziński +48 795 554 092, woj.swietokrzyskie@stones.com.pl
warmińsko-mazurskie Mariusz Roszkowski +48 608 479 429, woj.warminsko-mazurskie@stones.com.pl
wielkopolskie Michał Cytryński +48 734 104 652, woj.wielkopolskie@stones.com.pl
zachodniopomorskie Arkadiusz Więcław +48 668 851 831, woj.zachodniopomorskie@stones.com.pl